Sig Du Kan Li´ Mig - Kom Godt I Gang Med Din Indholdsstrategi

Man kan ikke andet end glæde sig når ens kolleger i branchen deler deres erfaringer, så virksomheder og business professionals kan blive endnu bedre til at bruge sociale medier. Denne gang er det dygtige Astrid Haug der har udgivet bogen Sig Du Kan Li´ Mig, som hjælper virksomheder med at få udarbejdet en god indholdsstrategi.

Bogen fungere godt dels som en bog man kan læse fra ende til anden, men også som opslagsværk når man for alvor skal i gang med sine initiativer og skal genopfriske tips, metoder og processer.

Bogen indeholder gode cases fra virksomheder der på forskellig vis lykkedes med at eksekvere deres indholdsstrategi, fra Jyske Bank TV, Søstrene Grene til JYSK og SKAT med @skattefar (som jeg er særlig stolt af).

Astrid Haug forklarer at virksomheder først og fremmest skal finde deres formål, eller ens "why" som er hele fundamentet for ens indsholstrategi. VIrksomheder skal undersøge hvordan de kan levere værdi til deres brugere fremfor at reklamere med deres produkter, og finde ind til kernen af ens passion og faglighed.

Du får gode råd om hvordan du skaber relevans for dine brugere, for selv om man siger at indhold er kongen, så understreger Astrid Haug at brugerne er Gud. På trods af at kundefokus har førsteprioritet for danske virksomheder i 2014, er der kun 49% af dem der bruger sociale medier - så der er plads til forbedring. Bogen forklarer vigtigheden at at lære sine brugere at kende, heunder hvilke målgrupper der benytter hvilke sociale medier:

CItat fra kapitlet: Skab Relevans For Brugerne
“Den mest aktive danske side på Facebook tilhører Ældre Sagen. Så sociale netværk er ikke længere kun for de unge – alle generationer er med. Hvordan de forskellige generationer opfører sig i sociale netværk, kan naturligvis variere. Fx er de unge hurtigere til at opsøge nye græsmarker og fx skifte Facebook ud med Snapchat.”

Fra at skabe relevans kan man dykke ned i kunsten at skabe godt indhold som dine kunder og online brugere har lyst til at engagere sig i. Astrid Haug giver fem kriterier for godt socialt indhold:

• Det kan fortælles videre.
• Det er følelsesladet, relevant, overraskende, underholdende eller vigtigt.
• Det er gerne visuelt.
• Det har den rette timing.
• Det skal hjælpe folk til at gøre noget.

I kapitlet Planlægning og Måling får virksomheder gode råd om hvordan man bedst planlægger sit indhold, herunder at lave et årsjul der kan hjælpe en med at huske de vigtige datoer og begivenheder og ikke mindst få et overblik over indsatser. Planlægning og måling skal hjælpe virksomheden med at sikre den rette frekvens, og som enhver anden nyhedsredaktion at få inspiration til at skabe indhold. Måling af effekten er naturligvis et andet vigtigt element som Astrid Haug beskriver, for der er meget læring i at undersøge hvordan og hvornår ens indhold bedst modtages.

Et vigtigt punkt som Astrid beskriver er hvordan man får organisationen og medarbejderne med, en ofte overset opgave og ressource, ens mest loyale ambassadører. Astrid Haug beskriver vigtigheden af at virksomhedens ledere er rollemodeller for virksomheden på sociale medier, for hvis de tager det alvorligt og forstår vigtigheden af at være i kontakt med ens kunder i øjenhøjde, er chanchen fo at få medarbejderne følger med langt større. Lasse Høgfeldt fra Jyskebank.tv giver her et godt råd om medarbejdernes værdi som ansigt udadtil:

“Lasse Høgfeldt ser Jyske Banks medarbejdere som „bankens sociale kapital“, som de skal blive bedre til at aktivere. Hver uge sender han en video, som egner sig godt til sociale netværk, ud til medarbejderne med en opfordring til at dele den. Han siger: „Vores medarbejdere vil gerne dele. De skal bare lære, at de på sociale medier også er en slags reception, hvor de kan fortælle, hvad der er interessant hos os. Det skal vi hjælpe dem med. Medarbejderne er vant til at tænke meget selv på grund af vores værdier – de skal have en lille snebold, og så kan de selv rulle den større.”

Sig Du Kan Li´ Mig er et værdifuldt redskab til virksomheder der ønsker at komme godt i gang med deres indholdsstrategi på sociale medier. Bogen er let at forstå hvor termer og buzz words er godt forklaret, så læseren forstår mening og virkning. Nye som øvede kan få glæde af bogen, da der er mange gode elementer der minder selv den mest erfarne social medie ansvarlige om forhold der skal tages i betragtning fra valg af medier, målgrupper til håndtering af ens interessenter i de forskellige faser i fødekæden.