Can we live without our screens?

Screen Shot 2013-09-27 at 12.24.18 AM I performed that experiment on a Danish family. For an entire week they had to learn how to live without their screens, hereunder phones, computers, television, games and even their Internet connection. See what happens when you have to live analogue, and find out how you are together as a family with no digital excuses  for not being present. See the program on DR2 - in Danish.

 

Homo Digitalis i DR2 Deadline.

Screen Shot 2013-02-12 at 6.12.22 PM På seks hurtige minutter, havde jeg fornøjelsen af at debattere nogen af de emner, jeg beskriver i min bog Homo Digitalis, i Deadline på DR2.

Jeg kunne have fortsat i meget længere tid, men forhåbentlig er det nok til at give en lille smagsprøve på bogens indhold.

Læs mere på homodigitalis.org.

 

Homo Digitalis - Fra Tanke Til Tryk.

PageLines- 9788777068393_480.jpg Menneskets adfærd fra forskning til digital praksis

For over 2 år siden fik jeg ideen til at skrive en bog der kobler cases og erfaring fra den praktiske verden med den videnskabelige. For at forstå menneskets digitale adfærd, er årsagen til vores behov vigtige at forstå, før man ser på den digitale virkning, i.e. den online adfærd vi alle er vidner til. Det var samtidig vigtigt for mig at undersøge svarene på tværs af videnskabelige områder, for at give et bredt billede af seneste forskning, fra neurovidenskab over til diskussionen om vores eksistens i filosofiens verden.

Personerne bag interviewene

Jeg interviewede en række forskere herunder, professor i urban sociologi  Linda J. Waite, hvis forskningsfokus bevæger sig inden for social demografi, familien, alderdom, helbred og arbejdende familier. Derudover er Waite optaget af linket mellem biologi, psykologi og den sociale verden. Professor i psykologi Deborah Prentice, som forsker i sociale relationer og påvirkninger mellem grupper. Prentice har desuden forsket i de måder, hvorpå sociale normer og systemer inden for tro og værdier påvirker menneskers opfattelse og adfærd i en social kontekst. Magister i psykologi Allan Holmgren, er primært fokuseret på den narrative psykologi. Den narrative psykologi fokuser på de fortællinger, vi ser vores liv gennem, hvilket har en relevant kobling når vi ser på de fortællinger vi deler online. Faderen til social og kognitiv neurovidenskab - John Cacioppo, som var intet mindre en fantastisk at interviewe, han var ekstremt vidende og passioneret, og havde samtidig forståelse for at koblingen mellem videnskab og praksis kan være vanskeligt, men vigtigt hvis man skal udbrede viden til almene mennesker. Den ligeså imponerende assisterende professor i psykologi og adjungeret professor i neurologi Stephanie Ortigue. Ortigue stod bag det banebrydende studie The Neuroimaging of Love fra 2010, som hun lavede sammen med kollegaer fra Syracuse University. Sidst men ikke mindst havde jeg æren af at interviewe Michael Hardt, professor i litteratur ved Duke University, litterær teoretiker og politisk filosof. Hardt har skrevet de betydningsfulde værker Empire (2000), Multitude (2004) og Common Wealth (2009), sammen med Antonio Negri. I sit arbejde inspireres han blandt andet af tænkere som Thomas Jefferson og Michel Foucault. Derudover har jeg talt med entrepreneurer i USA og Egypten under det Arabiske Forår, samt andre forskere og eksperter, som alle har bidraget til at skabe nuance, perspektiv og indsigt. Min rolle har været at koble disse input med den digitale verden, og ikke mindst bygge bro mellem forskning og praksis. Disse to verdener er meget forskellige, da man i forskingens verden stiller spørgsmål og undersøger, hvor vi i praktikkens verden gerne vil konkludere, så der kan handles.

Målgruppen og formålet med bogen

Den primære målgruppe er den brede befolkning, som til daglig er brugere på sociale netværk, men som også har en faglig interesse i, at forstå og udnytte det digitale potentiale i virksomheden - internt som eksternt.

Bogens første del - Det digitale landskab er en kort introduktion til dem der gerne vil forstå de teknologier og termer der anvendes i den digitale verden, og som gerne vil forstå det kommercielle og organisatoriske potentiale i forhold til deres faglige virke. Herfra bevæger bogen sig ind på den menneskelige adfærd, herunder individets behov og adfærd, den sociale adfærd og digitale mediers påvirkning på samfund. 3. del handler om organisationers sociale transformation samt digital entrepreneurship, som i den grad har påvirket organisationers måde at agere på. Ikke mindst fordi vi som brugere på sociale netværk, træder ind i vores organisationer og tænker at noget kan gøres anderledes. Sidst beskriver jeg nogen af de digitale tendenser der tegner sig for fremtiden.

Formålet med bogen er at skabe et dybere indblik i hvad der driver os som mennesker, vores basale behov og hvordan det kan spores i vores adfærd - offline som online. Med dette indblik håber jeg at læseren kan blive inspireret til at skabe mere værdi i sin digitale færden og blandt sine relationer på sociale netværk, med fokus på ens egen deltagelse, herunder prioritering af formål, værdi og mennesker.

Mission completed

Efter 2 års research, interviews, skriveri, redigering og optimering, kommer bog-barn nr. 2 endelig på gaden. Jeg glæder mig til at høre feedback fra dem der har læst bogen, og jeg håber at mine 256 sider, kan skabe en forandring i den måde vi agerer på digitale medier - som mennesker og organisationer.

God læselyst!

"Der er to kilder, der motiverer os til at konformere socialt. Den ene er anerkendelse og det andet er et ønske om at gøre det rigtige i forhold til gruppens normer" -Deborah Pretice

Køb bogen her. Bogens hjemmeside Homo Digitalis på Radio24syv - Elektronista