Homo Digitalis - Fra Tanke Til Tryk.

PageLines- 9788777068393_480.jpg Menneskets adfærd fra forskning til digital praksis

For over 2 år siden fik jeg ideen til at skrive en bog der kobler cases og erfaring fra den praktiske verden med den videnskabelige. For at forstå menneskets digitale adfærd, er årsagen til vores behov vigtige at forstå, før man ser på den digitale virkning, i.e. den online adfærd vi alle er vidner til. Det var samtidig vigtigt for mig at undersøge svarene på tværs af videnskabelige områder, for at give et bredt billede af seneste forskning, fra neurovidenskab over til diskussionen om vores eksistens i filosofiens verden.

Personerne bag interviewene

Jeg interviewede en række forskere herunder, professor i urban sociologi  Linda J. Waite, hvis forskningsfokus bevæger sig inden for social demografi, familien, alderdom, helbred og arbejdende familier. Derudover er Waite optaget af linket mellem biologi, psykologi og den sociale verden. Professor i psykologi Deborah Prentice, som forsker i sociale relationer og påvirkninger mellem grupper. Prentice har desuden forsket i de måder, hvorpå sociale normer og systemer inden for tro og værdier påvirker menneskers opfattelse og adfærd i en social kontekst. Magister i psykologi Allan Holmgren, er primært fokuseret på den narrative psykologi. Den narrative psykologi fokuser på de fortællinger, vi ser vores liv gennem, hvilket har en relevant kobling når vi ser på de fortællinger vi deler online. Faderen til social og kognitiv neurovidenskab - John Cacioppo, som var intet mindre en fantastisk at interviewe, han var ekstremt vidende og passioneret, og havde samtidig forståelse for at koblingen mellem videnskab og praksis kan være vanskeligt, men vigtigt hvis man skal udbrede viden til almene mennesker. Den ligeså imponerende assisterende professor i psykologi og adjungeret professor i neurologi Stephanie Ortigue. Ortigue stod bag det banebrydende studie The Neuroimaging of Love fra 2010, som hun lavede sammen med kollegaer fra Syracuse University. Sidst men ikke mindst havde jeg æren af at interviewe Michael Hardt, professor i litteratur ved Duke University, litterær teoretiker og politisk filosof. Hardt har skrevet de betydningsfulde værker Empire (2000), Multitude (2004) og Common Wealth (2009), sammen med Antonio Negri. I sit arbejde inspireres han blandt andet af tænkere som Thomas Jefferson og Michel Foucault. Derudover har jeg talt med entrepreneurer i USA og Egypten under det Arabiske Forår, samt andre forskere og eksperter, som alle har bidraget til at skabe nuance, perspektiv og indsigt. Min rolle har været at koble disse input med den digitale verden, og ikke mindst bygge bro mellem forskning og praksis. Disse to verdener er meget forskellige, da man i forskingens verden stiller spørgsmål og undersøger, hvor vi i praktikkens verden gerne vil konkludere, så der kan handles.

Målgruppen og formålet med bogen

Den primære målgruppe er den brede befolkning, som til daglig er brugere på sociale netværk, men som også har en faglig interesse i, at forstå og udnytte det digitale potentiale i virksomheden - internt som eksternt.

Bogens første del - Det digitale landskab er en kort introduktion til dem der gerne vil forstå de teknologier og termer der anvendes i den digitale verden, og som gerne vil forstå det kommercielle og organisatoriske potentiale i forhold til deres faglige virke. Herfra bevæger bogen sig ind på den menneskelige adfærd, herunder individets behov og adfærd, den sociale adfærd og digitale mediers påvirkning på samfund. 3. del handler om organisationers sociale transformation samt digital entrepreneurship, som i den grad har påvirket organisationers måde at agere på. Ikke mindst fordi vi som brugere på sociale netværk, træder ind i vores organisationer og tænker at noget kan gøres anderledes. Sidst beskriver jeg nogen af de digitale tendenser der tegner sig for fremtiden.

Formålet med bogen er at skabe et dybere indblik i hvad der driver os som mennesker, vores basale behov og hvordan det kan spores i vores adfærd - offline som online. Med dette indblik håber jeg at læseren kan blive inspireret til at skabe mere værdi i sin digitale færden og blandt sine relationer på sociale netværk, med fokus på ens egen deltagelse, herunder prioritering af formål, værdi og mennesker.

Mission completed

Efter 2 års research, interviews, skriveri, redigering og optimering, kommer bog-barn nr. 2 endelig på gaden. Jeg glæder mig til at høre feedback fra dem der har læst bogen, og jeg håber at mine 256 sider, kan skabe en forandring i den måde vi agerer på digitale medier - som mennesker og organisationer.

God læselyst!

"Der er to kilder, der motiverer os til at konformere socialt. Den ene er anerkendelse og det andet er et ønske om at gøre det rigtige i forhold til gruppens normer" -Deborah Pretice

Køb bogen her. Bogens hjemmeside Homo Digitalis på Radio24syv - Elektronista

 

On Deadline Talking TEDxCopenhagen

On Deadline Talking TEDxCopenhagen - with Jakob Silas Lund, founder of Play31. http://www.dr.dk/tv/se/deadline-17/deadline-17-86#!/18:31

Watch Jacob's great speak from #TexCph - Using football to reconcile people torn apart by war.

And to any TED talk newbies, discover all the amazing speaks from around the world, surrounding TED's topics: Technology, Entertainment and Design.

The journey of destiny

A few times in a lifetime you know that a decision or experience will dramatically affect your life. Sometimes its planned, other times its simply a coincidence or what some might define as destiny. Either way you are fully aware that you are facing a crossroad. For me this journey of destiny begins today, when I am joining Social Square as a managing partner. Not only do I get a chance of working with digital reinvention in a social & networking world, but I am privileged to work with partners that are the most skilled professionals within this field in Europe and worthy players globally. Maybe that explains why I am childish thrilled to take my first step on this road of challenge at the knifes edge of the world of web. So dear butterflies, welcome out in the open!