Kan real time web medføre reel forandring?

green_iranelection

Vi bruger fortsat mere tid online - nu i gennemsnit 13 timer per uge. Facebooks tilslutning stiger og det er en ny demografi der udgør den største vækst. Undertrykte befolkningsgrupper har fået et globalt talerør. Platformen for social- og realtime web er de sociale tjenester hvor individet er i centrum med værktøjer der hjælper os med at konstruere historien om vores ideelle selvopfattelse.

Rækken af sociale tjenester vi benytter herunder Facebook, Twitter, LinkedIn m.fl. dækker alle forskellige behov, men fælles for dem er at de bygger på nysgerrighed samt profilering og anerkendelse af individet - og målingen af individets succes er kvantitativ i form af antal venner, followers eller connections. Ved at fokusere på egoet, har bevægelsen fra web 2 og sociale medier derved medført at vi er fastholdt i en social kontekst frem for frigjort som individer?

Motivation til deltagelse Kobler man adfærden på communities med Maslows behovspyramide, dækker de vores behov for sociale tilhørsforhold og påskønnelse. Malslows hierarki kan desuden afspejle internettets udvikling, fra en start med fokus på basal infrastruktur, sikkerhed til de tjenester vi anvender i dag som er sociale og understøtter vores behov for agtelse. Ud fra den tese kan det tyde på at næste skridt bliver at morgendagens web understøtter vores behov for selvrealisering. Da det i følge Maslow kræver at de øvrige behov er dækket er det derfor ikke alle der når til selvrealisering. Så vi vil nok fortsat se tjenester der stimulerer det sociale og styrker egoet og måske mest af alt bare underholder.

Maslow-selvrealisering

Enden på web 2 Men som med alle andre tendenser kommer vi nok også til at se modtendenser, hvor der ikke måles kvantitativt i forhold til antal venner, men snarere kvalitativt i form af individets effekt og indvirkning i en gruppe med værdi, mening og reel forandring i centrum. Frontløberne på nettet vil nok inden længe sortere i vennerne, kontakterne, følgerne og alle dem der gav status i den sociale web æra, og søge henimod en æra med “value web” hvor deres indflydelse i en gruppe, samfundet eller globalt synliggøres. Er man med i morgendagens gruppe er det enten fordi man bidrager med reel værdi eller kan byde på status, som når man i det fysiske liv “passer ind” i et givent hieraki.

Når det kommer til stykket hvad er det så vi får ud af vores mange timer på nettet - får vi reelt styrket vores relationer på Facebook, eller er det snarere underholdning og nysgerrighed der får os til at bruge tid på det de 10% af brugerne - har på hjerte?

Når Twitter synliggør situationen i Iran efter valget d. 12. juni 2009, for derefter at blive overgået af Michael Jacksons død, hvor meget ændrer det så reelt på situationen i Iran? Som Dronning Rania udtrykte det på LeWeb:

“Can the real time web bring real world change?”

rania_leweb

Der er ikke mange tjenester i dag der understøtter selvrealisering, altruisme og andre elementer som flytter fokus fra individet, til værdi i og for en gruppe. Spørgsmålet er desuden om de motivationsfaktorer som de succesfulde communities understøtter, fortsat vil være nødvendige på fremtidens værdi orienterede communities, for ønsker multituden reelt at handle for et godt formål, hvis ikke anerkendelse og profilering følger med? Èt er at  vise sin støtte til et godt formål på eksempelvis Facebook - hvilket er med til at understøtte vores perfekte online image, noget andet er reelt at handle og forandre. Det sociale web - fastholder fremfor frigør individet Maslows behovspyramide udmærker sig ved sin visuelle enkelthed, men dykker man ned i nuancerne omkring det der motiverer os og får os til at handle, er der andre interessante bud. Filosoffen Spinoza opererer med tesen at verden er styret af årsag og effekt, så selv om vi som individer tror at vi handler ud fra egen fri vilje, er vi i virkeligheden styret af udefra kommende påvirkninger, herunder de sociale.

Maslow anser også det selvrealiserende menneske som fri i forhold til sociale påvirkninger, hvilket gør én i stand til at træffe beslutninger baseret på egen overbevisning og værdier, frem for de gængse sociale normer og regler. Det samme beskriver de endelige stadier indenfor Taoisme og Zen Buddhisme, når mennesket frigør sig fra verdslige egendele og social magt og pres, opnås personlig selvstændighed hvor beslutninger ikke længere træffes på baggrund af eksterne autoriteter. Maslows selvrealiserede individ definerer Spinoza som det virtuose individ, som er styret af meningen ved at være god ved andre, at dele viden og at gøre andre virtuose, frie og gode, så fokus er flyttet fra egoet til omverdenen.

Så længe dagens web understøtter egocentrisme og fastholdelse i en social kontekst, mister vi så muligheden for selvrealisering, selvudvikling og etik samt øvrige elementer der giver vedvarende værdi?

Fra social til værdibaseret web Hvis blot nogen af vores mange millioner timer på nettet blev brugt på altruistisme som hjælper eller gavner andre, kan man derved drage konklusionen at der i sidste ende kommer mere retur, end det Facebook og lignende giver os i dag?

Mit personlige håb er at fremtidens tjenester og brugere stimulerer værdi, mening og altruisme i en samfundsmæssig og global sammenhæng. Forskning peger på at netop altruisme påvirker det samme område i hjernen som sex. Hvis altruisme er så nært relateret til så stærke drivkræfter, hvorfor er der så få der gør det. Og kan det igen påvirkes af den måde vi designer vores web tjenester på, for derved at motivere folk til at gøre noget for andre og blive belønnet med ultimativ tilfredsstillelse?

Kan fremtidens web løfte os væk fra nærsyn til overblik og derved mere objektivitet, selv om dette strider imod vores naturlige begrænsende perception. Spinoza giver et eksempel: Selv om solen er millioner af mil væk, opfatter vi solen som værende 200 meter væk. På samme måde opfatter vi verden, andre mennesker og kulturer - ud fra vores egen snævre perception, og jo mere snævert jo mindre objektivt.

Med COP15 in mente, hvordan kan de lande der fokuserer på egne nationale interesser, og derved modarbejder en global indsats mod klimaforandringerne, tro at de styrker deres egen økonomi på lang sigt ved at svække omverdenens i.e. u-landende. Er det menneskets og egoets største begrænsning, evnen til at overskue, se sammenhænge og derved samfundsmæssige og globale konsekvenser?

Fra retorik til perception Vores perception styres i høj grad af den retorik der anvendes i medierne eller i det politiske billede. Kaldes en lovpakke for en lømmelpakke så har det nok ikke noget med dig og mig at gøre, selv om det i sidste ende betød at vi som almindelige borgere blev præventivt arresteret under COP15. Så ved at udnytte sprogets nuancer til at påvirke vores følelser kan vi derved manipuleres til at støtte noget der i sidste ende begrænser vores frihed - fordi vi ikke kan overskue helheden.

Den måde vi agerer på offline og online, hvad end det er Facebook eller de nyheder vi læser i avisen, så tager vi udgangspunkt i os selv, vores sociale relationer eller politiske standpunkter. Hvis udgangspunktet for vores opfattelse ikke ændrer sig, hvad er chancen så for at vi gør, med øget objektivitet som følge.

Men er det ikke okay at vi blot bruger vores tid på sociale trivialiteter og underholdning der ikke nødvendigvis flytter os som mennesker eller ændrer verden, men hvor målet er at vi kobler af. Svaret må afhænge af individets behov, men med fremtidens tjenester kan det gøres lettere for individet at handle og forandre, hvad end motivet er anderkendelse, selvrealisering eller altruisme.

Whats in it for me? Ovenstående synspunkter tager udgangspunkt i at vi som mennesker ønsker mere mening og mere værdi, men at det i en travl hverdag kan være svært at se hvordan vi kan bidrage. Ser vi på community adfærd er vi mest tilbøjelige til at bidrage hvis vi får noget igen, hvad end det er anerkendelse eller profilering. Så det interessante aspekt er at motivere individet - hvilket kan tyde på er nødvendigt, i en retning der giver en mere længerevarende og/eller forstærket tilfredsstillelse. Så fra at måle kvantitativt på antal venner skal fremtidens tjenester i stedet måle på individets indvirkning, hvad end det er i en gruppe, i samfundet eller globalt. Viser det sig at blive tendensen for fremtiden, kommer vi måske tættere på at - real time web medfører reel forandring.

English version

Twitter styrker viral spredning med integreret retweet.

Welcome to retweet Retweet - videresendelse af tweets, har længe været integreret i mange 3. parts-tjenester herunder Tweetie og Tweetdeck, og er nu også ved at blive rullet ud på Twitter. Indtil nu har man måtte skrive RT og kopiere afsender @brugernavn og selve beskeden ind i en ny tweet, men med den nye funktionalitet skal der blot klikkes på et retweet ikon.

retweet-opt

I første omgang er det et få antal brugere der har muligheden, hvilket giver Twitter en chance for at teste funktionen inden den bliver rullet ud til de øvrige mange millioner brugere.

Ulempen ved Twitters retweet funktion er at man ikke kan skrive kommentarer til de retweets man sender. Netop dette er med til at gøre din retweet personlig, så her må man i stedet ty til via @brugernavn. Skulle man derimod gå hen og fortryde sin gerning, kan man med en fortryd funktion trække beskeden tilbage, i modsætning til via metoden.

Screen shot 2009-11-11 at 1.52.10 PM

Den helt store fordel fra et follower synspunkt er at man slipper for RT spam. Hvis 5 personer du følger, retweeter den samme besked, så du den tidligere 5 gange i din Twitter strøm, men nu ser du den kun én gang, med angivelse af hvem der retweeter. Det svarer til Facebook´s synes godt om funktion.

retweet-byx

Endnu et skud på stammen fra Twitter, der siden de lancerede tjenesten i 2006 har leveret ganske få tilføjelser til den basale funktionalitet. Dette har blot betydet at brugerne har drevet innovationen, ved at opfinde mange af de metoder der anvendes i dag, herunder #hashtag og ikke mindst @brugernavn der gør at du kan skrive til og om en bruger.

Læs hvad Twitter skriver om deres nye tiltag.

Twitter lancerer - Lists

Lists_TwitterSå blev nyheden endelig lanceret - Twitter vil inden længe udrulle deres “lists” funktion som gør det muligt for den enkelte Twitter-bruger at lave grupper, hvilket erstatter Twitters nuværende suggested user list. Så hvad end du ønsker at lave en gruppe til dine kollegers tweets, danskere på Twitter eller til din nyhedsstrøm, er det nu muligt med lists. Dine lists er automatisk offentlige, men du kan vælge at gøre dem private. Lists understøtter søgning og eftersom gruppen er sammensat af dig - undgår man resultater fra spam-brugere. Twitter varsler at de vil supportere den nye funktionalitet via deres API, så de 3. parts produkter der ikke allerede tilbyder denne funktionalitet kan følge trop.

Med lists kan man derved lettere, hurtigere og mere præcist finde den gruppe af personer der skriver om lige netop det tema der interesserer én. Så søger du de mest populære grupper inden for social web, politik eller andre områder der kan have din interesse, kan du nu follow this list i stedet for selv at skulle finde og håndplukke temaets “populære tweeple”. Vi kommer også nok til at se en ny fraktion af brugere som går efter at skabe populære lister, hvilket vil gøre det lettere for nye brugere at opnå værdi med Twitter, da det ellers kan tage tid at finde relevante personer indenfor et givent område. Er der mange der følger netop den liste du har lavet, høster man derved yderligere anerkendelse - og mon ikke kendisserne meget hurtigt får sig nogle populære lists.

Det har til dato være vanskeligt at strukturere den strøm af information man har fået ind via sine tweets, og fordi efterspørgslen har været stor nok, og rigtig mange 3. parts produkter allerede tilbyder det, har Twitter valgt at opfylde brugernes ønske og behov.

Der er forskel på ens followers, nogen ønsker man at følge intenst, andre primært fagligt og så kan der være resten som fortsat kan være spontane. Så for dem der har mange de følger er det en oplagt metode til at organisere strømmen af tweets.

Det inspirerende ved Twitter er netop den uendelige strøm af mangfoldige beskeder, men vi kommer ikke uden om at der er forskel på folk - også online, og med lists og den struktur det giver, kan jeg måske udskyde at skære ned på mængden jeg følger - hvilket er ganske svært når man hellere vælger til end fra.

Relaterede blog posts: Twitters BlogTechCrunch

Twitterbogens reception

twitterbogen_receptionDet var et af årets hidtil koldeste morgener - og smukkeste, for mens solen stod op gav den et fortryllende genskær på Københavns tage, det var også dagen hvor vi skulle fejre Twitterbogen på Paludan Bogcafé i Fiolstræde. Klokken var ikke slået 09:00 før galleriet var næsten fyldt og der blev i sandhed kvidret hos alle de fremmødte. Der var kendte ansigter, nye ansigter - og ansigter man med gensyns glæde kunne genkende fra Twitter. Morgen kaffen og en sprød croissant blev indtaget mens Jesper Bove-Nielsen og jeg fortalte om bogens tilblivelse, efterfulgt af bogsignering og endnu mere kvidren. Efter 1 1/2 time strømmede de morgenfriske atter ud i Københavns gader, 193 gr. tungere, med vores lille ny i lommen.

Tak til alle jer der kom og gjorde denne dag til én af dem man husker!

Her kan ses flere stemningsbilleder og video.

Twitterbogen udkommer 8. oktober 2009.

Twitterbogen_coverSå er dagen endelig kommet - vores bog er på gaden. Efter 6 måneders intenst arbejde, er det med en hvis skælven man åbner kuverten med 1. eksemplar af bogen. Duften af frisk blæk blander sig med en kæmpe lettelse - det lykkedes!

Vi fejrer begivenheden med Book & Breakfast på Paludan Bogcafé den 13. oktober kl. 09:00-10:30.

Programmet for Early Birds:

09:10 Hvorfor er Twitterbogen vigtig netop nu? Ved adm. dir. Jesper Bove-Nielsen, Forlaget Libris A/S.

09.20. Twitterbogen - fra idé til virkelighed.

Ved Natasha Friis Saxberg

09.30. Signering af bøger.

Tilmelding kan ske på Facebook eller LinkedIn.

twitterbogen.dk vil vi løbende opdatere viden om Twitter som supplement til bogen, dele billeder og links med seneste artikler, og selvfølgelig nyeste tweets. Du kan også bidrage til indholdet med tag: Twitterbogen.

God læselyst!

Læs Twitter – Massekommunikation på 140 tegn! for yderligere baggrund om bogen.

Twitter - the evolution of RSS

evolutionWhen describing RSS to corporations and the state of the technology, I weave on the observation that all though RSS was a gift to us all when it emerged, the social evolution of the web today means that RSS no longer supports our need in the reader form. Recently I stumbled over Steve Gillmor´s article on TechCrunch, with the observation that RSS has been taken over by Twitter - and there it was, the obvious explanation to the state of RSS.

Unfortunately for Dave Winer - time has changed since 2002 when he released RSS version 2.0. Back then it was a major relief to have information pushed instead of pulled, but now RSS has turned into information overload with data that is quickly outdated. And since my Google Reader most of all reminds me of my inbox in worst of times - I stay away.

And yes - Twitter has taken its place. I want live information, from “real” people that I choose as my reliable source to information, with no sign of old data that needs to be processed. So thanks to Gillmor´s article I will be able to give a proper explanation of what happened to RSS - Twitter happened!

Virksomheder på Twitter

twitter_business

Twitter har netop lanceret “Twitter 101, a special guide - for business”. Med denne guide kommer Twitter ind på hvordan man som virksomhed kan opnå værdi med 140 tegn. Da virksomheders brug af Twitter herunder sociale teknologier optager mig meget, hvilket Twitterbogen bærer præg af, glæder det mig at Twitter officielt tager stilling til værktøjets kommercielle anvendelse. Deres guide gennemgår hvordan man kommer i gang, sproget, best practise, gode cases og links. Følger man guiden kommer man rigtig godt i gang.

Skal man som virksomhed opnå succes med Twitter, er det væsentligt at man fokuserer på den ønskede værdi frem for teknologien, og med Twitterbogen beskriver vi nogle af de mange veje der kan føre til værdi på forskellig vis. Èn af de oplagte veje er at integrere Twitter i sine eksisterende forretningsprocesser og vigtigst - at man understøtter virksomhedens mål og strategi. Skal man basere sin succes på andet end held og kompetente ildsjæle, er man nødt til at sikre ledelsesopbakning for derved at sikre sig ressourcer til sine Twitter initiativer. I en travl hverdag med knappe ressourcer, fokuserer virksomhederne på “need” = virksomhedens mål frem for “nice” = populær teknologi - din opgave bliver så at foretage denne kobling. Eksempler på kommunikation af forretningsprocesser som Twitter understøtter på bedste vis:

 • Rekruttering
 • Innovation
 • Markedsføring
 • Support og service

Som hovedregel er det de afdelinger som har ekstern kontakt til sine interessenter, der kan opleve størst værdi med Twitter, da en-vejs kommunikationen erstattes af dialog og udvikler sig til relationer.

Vender man blikket indad i organisationen, tilbyder mikroblogging et lignende udbytte som f.eks. videndeling, profilering, optimering og innovation. Med 140 karakterer kan viden hurtigt og enkelt kommunikeres af alle, samtidig med at man opnår fordelene ved at hele organisationen kan følge med i initiativer og resultater. Mikroblogging er en overskuelig og uforpligtende kommunikationsform, sammenlignet med en blog der tager tid at skrive og læse, eller en e-mail som forstyrrer, forpligter og adresseres til få. Ønsker man at udfolde mikroblogging internt i organisationen, anbefales dog andre tjenester såsom Yammer.

Twitter 101 giver en række interessante cases på kommerciel brug af Twitter, og det samme tilstræber vi med fokus på danske virksomheder. Disse cases er ofte opstået fordi en kreativ ildsjæl, har set Twitter som en ideel kanal til at kommunikere om virksomheden. Men med Twitter behøver kommunikationen ikke længere have fundament i virksomhedens markedsførings- eller kommunikationsafdeling, for Twitter handler ikke om direkte salg, reklame eller branding, selv om det kan være en afledt effekt, det handler om at skabe en relation med sine interessenter, herunder nuværende og kommende kunder. Siden relationer fødes af dialog, er det temaet i samtalen der afgør hvilke afdelinger i virksomheden der kan få glæde af at tweete. Det vigtigste er at man brænder for sit produkt, sin virksomhed og ikke mindst for sine kunder. Denne autenticitet skinner igennem til kunderne og er forudsætningen for at de bliver ambassadører, og en direkte kilde til feedback og innovation for din virksomhed.

Ingen virksomhed er for stor eller for lille til at opleve værdi med Twitter, så længe man lytter, lærer og handler, vil ens brug modnes i den optimale retning, hvad end det viser sig at være brugerdreven innovation, support af kunder eller når nye tiltag og produkter lanceres. Det sværeste ved Twitter er ikke at komme i gang, men snarere at blive aktiv hængende til at høste værdien.

Med Twitterbogen "Twitter - massekommunikation på 140 tegn" går vi i dybden med hvordan man som virksomhed integrerer Twitter optimalt, herunder med cases primært fra Danmark. Men da der konstant kommer nye cases til, vil vi meget gerne have et tweet eller en god gammeldags blog kommentar, så vi kan opdatere læserne løbende.

Relaterede blog indlæg: 5 supertip fra Twitterekspert til begyndere The potential of microblogging in organizations

Twitter vs. barrierer

Der tales sjældent om de barrierer man møder som Twitter-bruger. Første gang man møder muren er når man står overfor sin aller første tweet, hvor stilheden kan larme så meget at man bliver skræmt væk. Det sker desværre at rigtig mange (60% i flg. Nielsen Online) ikke når videre end til et par tweets før de resignerer. Er man så én af dem der har overlevet den første skriveblokering, vil man opleve at den genopstår fra tid til anden. Recepten er den samme - op på hesten igen.

Med Twitterbogen kommer vi ind på at finde ens stil og stemme, og det kan meget vel være her roden til blokeringen starter. For hvis ikke man har fundet sit formål og sin stemme på Twitter, kan udbyttet godt lade vente på sig.

Så hvad skal man gøre for at overvinde disse barrierer? Giv dig selv tid til at eksperimentere med egen brug, og find rollemodeller der kan inspirere dig i anvendelse og stil. Twitter er som alt anden teknologi, der skal være et personligt formål der driver værket før man oplever værdi, og det formål kan kun du som bruger definere, uanset om du tweeter personligt eller som virksomhed, for autencitet kommer indefra.

Nogle af holdningerne om god Twitter-stil er følgende:

 • Originale tanker frem for retweets (videresendelse af andres tweets)
 • Når man retweeter, så tilføj dine egne tanker og vinkel på historien, så den forbliver personlig.
 • En god tweet er en velskrevet tweet, hvor det sproglige blander sig med humor og holdning.
 • Signal frem for støj

For meget af det samme vil virke monotomt, så søger du en balance med varierede bidrag, skal det nok gå dig vel. Et par eksemper på dette:

tweet_ex1

Det tog mig noget tid at finde min egen stil, stemme samt formål, og jeg oplever stadig perioder hvor mine tweets ikke flyder med sædvanlig lethed. I de perioder bruger jeg min Twitter-tid på andres kvidren, herunder interessante links, sjove indslag samt alt det andet Twitter-land kan tilbyde. Inden jeg ser mig om kommer der et par pip, enten i form af “retweet” (videresende interessante tweets - med egen vinkel), eller svar på andres tweets. Med denne recept er man så godt som kureret for sin monumentale skriveblokering.

The 140 Characters Conference - Start spreading the news in old New York!

While jumping on a plane to New York with 20 hours notice, Sinatra's song “New York, New York” just wouldn´t leave my mind. Everyone in the Twittersphere was talking about this event, and thanks to an article I wrote for The Next Women, I won a ticket and was lucky - to be a part of it!

The 140 CC took place on June 16 & 17 on Broadway at the New World Stages, as many speakers noticed this was their first performance on Broadway, and it was indeed a fabulous show.

With over 70 speakers talking in 10 minute slots, there was a vibrant atmosphere encouraged by the difference in topics, speakers and scenery. I tweeted the highlights from most sessions, and thanks to those tweets I can separate the speakers from each other. This event proved once again that there is at least 140 different ways to use Twitter, and it is up to you as a user to unfold this potential.

Some of the headlines were:

The Power of Passed Links and Earned Media Fred Wilson @FredWilson - VC and principal of Union Square Ventures:

- Links is the currency of the Internet

Marketing for the eavesdroppers in the tridimensional conversation Liz Strauss @lizstrauss - Strategist and presenter of Successful-Blog:

- Was there ever a conference as this about the telephone - are we getting to precious about our tools?

The effect of Twitter on My Business Marcel LeBrun @lebrun - CEO, Radian6:

- Line up for your customer, instead of your customer lining up to you.

- What are companies doing wrong? One way thinking - pushing their message out without understanding the media.

Twitter as a News Gathering Tool Ann Curry @AnnCurry- News Anchor on NBC's Today Show and host of Dateline NBC

- Thats why I use Twitter, everything I can´t get out on TV I make sure to get out on Twitter. My followers are my newspaper.

- Our mandate is this: Whether you are in Tehran, Kosovo or Congo shoot that story as if it were your mother father or sister.

- I think of Twitter as of what ever you want to make it - two way broadcasting.

Robert Scoble - @Scobleizer: -Turned on CNN for Iran news but they showed trivial TV shows. Has CNN lost some since not affected by a disruptive force.

What we are learning Jeffrey Hayzlett @JeffreyHayzlett - Chief Marketing Officer, Kodak:

- Few years ago we had Chief Blog Officers - now we have Chief Listening Officers.

- Don't ask what is the Return on Investment, ask what is the Return on Ignoring.

Twitter, the media and chaos theory Bronwen Clune @bronwen - CEO, Norg Media.

- Chaos theory, making order from random information - that is what Twitter does for us.

How I became a twitter character - rules of engagement Hjortur Smarason @hjortur - Editor in chief IMinnovation.org. Co-founder: IfTheWorldCouldVote.com.

- When Fidel Castro can express himself in 140 characters - then Twitter has peaked.

You can see more tweets from the event by searching for the hashtag #140conf on Twitter or see my tweets from June 16th. on @nfsaxberg. I wrote a 140 CC report from the event for The Next Women “The 140 Characters Conference in New York - Welcome home Tweople!” which covers further details from the conference.

After 2 days I was ready to leave this amazing city, with the pleasure of meeting several fellow and follow tweeters - finally in face and even though we had unlimited characters to express our selves, somehow we only needed 140!

Twitterbogen på Harddisken - fra Broadway til DR byen

Kl. 12:12 ankom jeg til DR byen for første gang alt for tidligt, men det var jeg ikke alene om. 2 herrer med hang til lyde stod ved siden af mig og ville også gerne i audiens hos Henrik Føhns. Temaet for vores besøg var “Twitter på Harddisken”. Ugen inden havde værterne Anders Høeg Nissen og Henrik Føhns spottet at jeg sad og lagde sidste hånd på manuskriptet til den første Twitter bog i Danmark, sammen med min forelægger Jesper Bove-Nielsen ejer af forlaget Libris. Efter 2 minutters overtalelse var beslutningen truffet, bogen skulle afsløres på Harddisken 1. juli.

Der stod jeg så i den nok så sagnsomspundne DR by, med min kuffert klar til at nå 4-toget tilbage til Jylland. Ud af elevatoren kom dagens maestro iført den legendariske Twitter T-shirt som deltagerne på den nylige afholdte Twitter konference i NYC havde modtaget. Selv samme T-shirt som Jacob min mand og medforfatter til bogen, havde på da jeg forlod vores lille hus på prærien - så kan man ikke være andet end tryg som radio debutant.

Studiet summede af spøjse lyde, de 2 herrer med hang til lyd a.k.a Niels Hartvig og Per Ploug Hansen var i fuld gang med at teste deres Twitter songs i.e. tekst der omdannes til noder der omdannes til binær kode, som så bliver til lyd.... og jeg troede jeg var nørd!

13:03 - var vi live on air og snakken handlede om “The 140 Character Conference” på Broadway i NYC, hvor Føhns og jeg udgjorde den danske delegation. 70 taler med 10 minutters taletid hver, fyldte scenen med dynamisk variation over det tema som fylder så meget for nogen af os i denne tid. Som en af talerne (@lizstrauss) sagde, tænk hvis telefonen, eller den elektriske pære havde fået så meget omtale. Havde Twitter eksisteret på daværende tidspunkt er der nok ingen tvivl om at det havde været top temaerne.

Nogle af overskrifterne fra konferencen var:

@fredwilson - Links er internettets valuta og Twitter gør det muligt.

@AnnCurry - Twitter er min avis, med den får jeg alt det frem medierne ikke vil dække.

@JeffreyHayzlett - For få år siden havde vi Marketingschefer nu har vi Lyttechefer. - Spørg ikke hvad du får ud af din investering med Twitter, spørg hvad du får ud af at ignorere det.

Så handlede det om bogens tema - værdien med Twitter for virksomheder, nødhjælpsorganisationer, privat personer og andre der ønsker at profilere sig, opnå viden, nå ud globalt og være i dialog på Twitter. En vigtig pointe var også at Twitter handler om mennesker, det handler om at gå i dialog og udnytte mediets flervejskommunikation. Selv om der er meget fokus på Twitter og øvrige sociale mediers markedsførings potentiale og virale effekt, ønsker vi med bogen at vise vejen til brugerdreven innovation og excellent kundeservice - lykkedes dette kommer markedsføringen helt af sig selv!

Mange af de virksomheder som jeg møder er tøvende overfor at gå i gang med Twitter, for de føler sig forpligtet til agere uden at være helt klar på hvad det kræver og hvordan det skal håndteres i dagligdagen. Dette skisma er meget naturligt, men som jeg forsøgte at understrege med metaforen; Ville du gå forbi en café i København hvor alle sad og talte om dit produkt? Ville du ikke i det mindste sætte dig ind og lytte indtil du føler dig klar til at træde frem og deltage i dialogen? For uanset om man er klar eller ej til Twitter, så ændrer det ikke på det faktum at dine kunder og interessenter taler om din virksomhed og ydelser lige nu!

Noget af det vi ikke nåede at komme ind på var, at i og med Twitter når ud globalt til millioner af mennesker, kan man være ret sikker på at der er mange der deler ens interesser, og follower/følger man dem (i.e. abonnere på deres tweets), kan man få svar på næsten alle spørgsmål. Jeg sparer ofte masser af tid på research ved i stedet at spørge på Twitter. På Google skal man selv finde svaret, på Twitter stiller man et spørgsmål og modtager ofte flere svar fra forskellige kilder.

Da min taletid var ovre var det tid til Twitter songs, der var en sprudlende stemning i studiet takket været Twitters puls omsat til dyb bas krydret med pling pling lyde og “Mette´s” politisk korrekte stemme = en talesyntese der oversatte tweets til tale. Kl. 14:0 Twitter tid - afsluttede Føhns sommerens sidste live udsendelse. Det var en fornøjelse og et privilegie og frem for alt ret underholdende at få lov til at kvidre om Twitter “on air”!

5 tips til nybegyndere på Twitter!

bambi-elephant_twittertips

Dorte Toft´s gode initiativ har vi samlet 5 trin man med fordel kan starte med som ny på Twitter. Derudover opfordrer vi Twitter som community til at udpege de emner der er relevante omkring brugen af Twitter. Dette gøres ved at skrive twitterbogen som tag på Delicious og på Twitter med #twitterbogen. Dette samles på twitterbogen.dk sammen med den øvrige dialog.

 1. Når du opretter dig, så angiv dit fulde navn, links til din blog eller andre links til baggrundsviden, dit billede samt en bio så man ved hvilke interesser du repræsenterer. Dette tegner et billede af dig som Twitter bruger og det er på baggrund af denne viden og dine tweets man beslutter om man ønsker at følge dig!
 2. Start med at skrive 5-10 tweets, dels for at finde din egen stil og stemme, og dels for at give potentielle followers en fornemmelse af det du bidrager med. Giv endelig ikke op, som med alt andet kan enhver begyndelse være svær.
 3. Find ud af hvilke personer du ønsker at følge. En god måde er at søge på Twitter efter emner der interesserer dig, og vælge de personer der skriver om disse emner. Der findes en lang række værktøjer som kategoriserer brugere efter lokation, interesser m.m. Ønsker du at følge danske Twitter brugere, kan de findes på Tweetr. Vil du se nogle af de Twitter brugere med flest followers i Danmark, ses det på Twitter Elite. Ellers er Google et godt alternativ, søger du nogen specifikt så skriv deres navn efterfulgt af Twitter: eks. "Dorte Toft Twitter", så vil Google vise linket til hendes profil på Twitter og man kan hoppe direkte ind og "follow" (abonnere på hendes tweets).
 4. Skal man skrive på dansk eller engelsk? Ønsker man udelukkende dansk dialog og followers er dansk vejen frem. Min personlige holding er at med engelsk som primært sprog, åbner du samtidig vinduet til verdenen, hvilket giver nye vinkler, links til viden og en mangfoldighed man ikke før har haft samme adgang til.
 5. Brug Twitter til at få mere viden om dine interesser, og udnyt den globale scene. Når du først har en række followers (personer der følger dine tweets), kan du med fordel bruge Twitter til at stille spørgsmål, og spare tid på research eller blot få nye vinkler fra hele verden om det der optager dig. Med Twitters enkle ramme er Twitter hvad du gør den til, find eventuelle rollemodeller og se hvordan de bruger Twitter. Et par af mine favoritter: @dortetoft, @karinhoegh, @ffunch, @leebryant, @redsoda og @nitoen. Gå ind og se dem de følger og inden længe har du din egen skare af folk du følger, og sådan får man ofte selv followers retur.

Jeg håber du med disse 5 trin kan forkorte din vej til værdi på Twitter. Ønsker du mere viden udgiver vi sidst i juli e-bogen og sidst i august bogen "Twitter - massekommunikation på 140 tegn" som giver mere viden om hvordan man opnår værdi med Twitter hvad end man er privatperson, offentlig profil som f.eks. politikker, organisation og virksomhed.

Kom endelig med flere kommentarer og andre gode ideer til nye brugere på Twitter!

Update: Dorte Toft fortsætter med Smitsom viden.

Twitter - Massekommunikation på 140 tegn!

cover Vi er stolte af at kunne afsløre at vi udgiver den første danske bog om Twitter! Det har været en hektisk proces, siden vi d. 25. marts 2009 fik fremlagt den fantastiske idé af Jesper Bove-Nielsen direktør for forlaget Libris - vi gik i gang dagen efter.

Bogens forfattere er Natasha & Jacob Friis Saxberg alias @nfsaxberg og @webjay, partnere privat og i firmaet Webcom, der siden 1996 har arbejdet på spydspidsen af den digitale udvikling med web som omdrejningspunktet for deres web startups og opgaver for større danske virksomheder.

Bogen henvender sig til Business Professionals som er bekendte med sociale web tjenester som LinkedIn, Facebook med flere. Bogens formål er at introducere læseren til værdien bag værktøjet Twitter, som for mange ved 1. øjekast kan virke banalt, med 140 karakter mikroblog beskeder som broadcastes ud til alle der har lyst til at læse dem.

Den samme virkning havde Internettet, og e-mail også da det kom frem, hvordan skulle noget så banalt kunne have så stor påvirkning på måden vi arbejder og kommunikerer på. Men netop fordi rammen er så enkel er mulighederne uanede uanset om man er privatperson, politiker, virksomhed eller anden organisation der ønsker at kommunikere og opnå viden fra den verden der omgiver os. Twitters verden er global, vågen 24 timer i døgnet med nye tweets hvert sekund, der beriger os med alverdens temaer, viden og vinkler som vi ikke tidligere har haft samme adgang til.

Bogen blev til med 140 km. i timen, på halvanden måned var råmaterialet klar og processen har været intenst men berigende. Jacob som bl.a. er stifter af Skandinaviens største IT community Eksperten, har med sin tekniske baggrund sikret at de teknologiske muligheder er repræsenteret. Natasha har arbejdet et årti i store organisationer nationale som internationale, med rollen som forandringsagent og leder indenfor teknik, innovation og web 2. Denne viden er med bogen blevet omsat så enkeltpersoner og virksomheder kan integrere Twitter med deres eksisterende processer, strategi og ikke mindst så de mennesker der skal arbejde med Twitter til daglig oplever den forskel 140 karakterer kan have på deres hverdag.

Bogen gengiver en række cases på hvordan virksomheder i ind- og udland har formået at anvende Twitter til blandt andet innovation, markedsføring, kundeservice og rekruttering. Vores håb er at bogen er med til at skabe endnu flere cases i danske virksomheder for hvordan man ved hjælp af åbenhed, deling og deltagelse kan imødekomme transformationen mod organisationen 2.0. Twitter er blot et simpelt værktøj men det repræsenterer et paradigmeskift for den måde vi kommunikerer på. Som ny i Twitter land byder vi dig velkommen og ønsker dig en god og givende rejse!